ฟรี โปรแกรม WPS Office ใช้แทน Microsoft Office ได้อย่างลงตัว พร้อมสนับสนุนภาษาไทย

ใน แนะนำโปรแกรม on 17 พฤศจิกายน 2021

โปรแกรม WPS Office เป็นโปรแกรมชุดคอลเลคชั่นรวมหรือ Application ที่ใช้งานสำหรับงานสำนักงาน โดยมีการใช้งานที่แตกต่างกันไปในแต่ละโปรแกรม ประกอบด้วย โปรแกรมเอกสาร โปรแกรมตารางจัดการ โปรแกรมงานนำเสนอ ตัวจัดการ PDF และโปรแกรมเสริมอีกหลายโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมแต่ละตัวสามารถใช้แทน Microsoft Office ได้อย่างลงตัว และที่สำคัญสามารถโหลดมาใช้งานได้ฟรี และยังรองรับภาษาไทยด้วย

ตัวอย่างหน้าต่างของโปรแกรม

ตัวอย่างหน้าต่างโดยรวมของโปรแกรม
ตัวอย่างของโปรแกรมเอกสาร
ตัวอย่างโปรแกรมตารางจัดการ
ตัวอย่างโปรแกรมงานนำเสนอ
ตัวอย่างโปรแกรมตัวจัดการ PDF

สารมารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ : https://www.wps.com/

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

Cart (0)

  • ตะกร้าของคุณว่างเปล่า