การตัดรูปภาพในแบบต่างๆ บนโปรแกรม Microsoft Word

ใน บทความเทคนิควิธีการ on 11 ตุลาคม 2021

คุณรู้หรือไม่คุณสามารถตัดรูปภาพของคุณให้เป็นรูปร่าง ต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft Word ได้ง่ายๆ  

รวมไปถึงสามารถตัวพื้นหลังรูปบุคคลเพื่อทำหน้าปก หรือแผ่นพับ หรือ โปรชัวร์อย่างง่ายๆ 

1. การตัดรูปภาพแบบปกติ 

1.1 อันดับแรกเราต้องเพิ่มรูปภาพเข้ามาในโปรแกรม โดยคลิกที่เมนู “แทรก” และเลือกที่ไอคอน “รูปภาพ” 

1.2  คลิกที่รูปภาพ 1 ครั้ง ปรับขนาดให้เรียบร้อย 

1.3 ไปที่เมนู “รูปแบบ” และไปมราไอค่อนที่เขียนว่า ครอบตัด 

1.4 เลื่อนขอบที่เป็นจุดสีดำที่จะทำการครอบตัด ได้ตามต้องการ และกด ENTER 

1.5 จะได้รูปภาพที่คุณต้องการ 

2. การตัดรูปภาพตามรูปร่างต่างๆ 

2.1  อันดับแรกเราต้องเพิ่มรูปภาพเข้ามาในโปรแกรม โดยคลิกที่เมนู “แทรก” และเลือกที่ไอคอน “รูปภาพ” (เช่นเดียวกับข้อ 1.1) 

2.2 คลิกที่รูปภาพ 1 ครั้ง ปรับขนาดให้เรียบร้อย (เช่นเดียวกับ ข้อ 1.2) 

2.3 ไปที่เมนู “รูปแบบ” และเลือกเมนูด้านล่างไอคอนที่เขียนว่า “ครอบตัด” และเลือกครอบตัดตามรูปร่าง และเลือกรูปร่างที่คุณต้องการ 

2.4  คุณจะได้ รูปภาพที่คุณต้องการ 

3. การตัดภาพบุคคล 

หากคุณต้องการใช้ชีวิตที่ง่ายมากขึ้นลองทำตัดภาพแบบที่กล่าวมา แต่มีการตัดอีกแบบนึงที่คุณอาจจะไมรู้ คือการตัดพื้นหลังของบุคคลซึ่งโปรแกรม Microsoft Word ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันมาดูวิธีทำกัน 

3.1 เพิ่มรูปของคุณเข้ามาในโปรแกรม Microsoft Word โดยไปที่ “แทรก” เลือก “รูปภาพ”  

3.2 คลิกเลือกรูปภาพ 1 ครั้ง ไปที่เมนู “รูปแบบ” เลือก “เอาพื้นหลังออก” 

3.3 เลือก “ทำเครื่องหมายพื้นที่เพื่อเก็บ” แล้วระบายไปที่ตัวบุคคล และเลือก “ทำเครื่องหมายพื้นที่เพื่อเอาออก” วาดไปที่พื้นหลังที่ไม่ต้องการ  

3.4 เสร็จแล้วให้เลือก คงการเปลี่ยนแปลงไว้ 

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

Cart (0)

  • ตะกร้าของคุณว่างเปล่า