การต่ออายุแพ็คเกจ

แพ็คเกจของเรามีการหมดอายุตามระยะเวลา และไม่ได้ต่ออายุอัตโนมัติ ดังนั้น หากแพ็คเกจหมดอายุเมื่อคุณต้องการใช้แพ็คเกจอีก คุณจำเป็นต้องต่ออายุแพ็คเกจ ซึ่งมีวิธีการต่ออายุแพ็คเกจดังนี้

ซื้อแพ็คเกจใหม่

คุณสามารถซื้อแพ็คเกจใหม่ จากหน้า “แพ็คเกจพรีเมี่ยม” เนื่องจากเป็นการซื้อแพ็คเกจแบบรายครั้ง