่Template book cover design with vector EPS file and blue color

by Graphypik in , , ,

Download the easily editable cover template. With files designed for you, both the front cover and back cover Can be used with a variety of tasks Such as book cover, report cover, company cover
This file pack is professionally designed and very easy to use and customize, Also you can change the colors, fonts, shapes with your own choice, anything can be deleted, duplicate, replace, move and You can edit all templates with EPS file and Microsoft Word

ดาวน์โหลดไฟล์หน้าปกรายงานสวยๆ สามารถแก้ไขได้เอง ด้วยโปรแกรมที่รองรับไฟล์ EPS และ Microsoft Word ออกแบบไว้ให้สามารถแก้ไขได้ง่ายๆ โดยประกอบด้วยหน้าปกด้านหน้า และหน้าปกด้านหลัง สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น หน้าปกบริษัท หน้าปกการประเมิน หน้าปกรายงาน หรือหน้าปกหนังสือต่างๆ สามารถดาวน์โหลดและแก้ไขได้ง่ายไม่กี่นาที และพร้อมสั่งพิมพ์ได้เลย

FEATURES :

 • Book Cover EPS and DOCX
 • Blue color
 • Supports programs that support EPS files.
 • A4 International paper size
 • Quick and easy to customize templates.
 • All objects, colors, and text are editable (Except DOCX files can be edited limited)

FILE INCLUDED :

 • Book Cover EPS (2 Page) (EPS file) / front-back
 • Book Cover DOCX (2 Page) (docx file) / front-back
 • Image preview
 • Font info

FILE TYPES :

 • EPS/.eps (EPS file)
 • DOCX/ .docx (Microsoft Word file)

SUPPORT :

If you have any question regarding this item, Can be contacted on the contact page of the website that sells the file


NOTE :

If you buy a file with us, you will receive support from the seller.
And the terms and conditions for using this file must be in accordance with the conditions of the website that sells the file.

Download

Product Information

 • Last Updated
  :

  July 27, 2020

 • Released
  :

  June 17, 2020

 • File Included
  :

  EPS & DOCX

 • File Size
  :

  1.71 MB

 • Compatible With
  :

  EPS and Microsoft word

 • Categories
  :
 • File type
  :
  EPS, DOCX

receive newsletter

Subscribe to receive newsletters
and special promotions by email

Share Your Valuable Opinions